Aanmelden

Via het onderstaande formulier kun je je  aanmelden voor het najaarsconcert 2024:  VoQ zingt voor hoop & vrede. 

Geef bij “Bericht” aan dat het om dit project gaat. 

De kosten bedragen € 95,- per persoon.

Wil je dit bedrag a.j.b. per ommegaande overmaken op rekeningnummer

NL84 ABNA 0565 3181 52 t.n.v. Projectkoor VoQ Zutphen.

Na ontvangst van betaling is je aanmelding definitief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Scroll naar boven